Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:50 05:50 05:50
6
7 07:00 07:05 07:05
8 08:15 08:25 08:25
9
10 10:25 10:30 10:25
11 11:55 11:55 11:55
12
13 13:55 13:40 13:50
14
15 15:20 15:25 15:25
16
17 17:30 17:45 17:30
18
19 19:20 19:20 19:20