Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΝΕΜΩΝΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:38 05:38 05:38
6 06:48 06:53 06:53
7
8 08:03 08:13 08:13
9
10 10:13 10:18 10:13
11 11:43 11:43 11:43
12
13 13:43 13:28 13:38
14
15 15:08 15:13 15:13
16
17 17:18 17:33 17:18
18
19 19:08 19:08 19:08