Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:08 05:28 05:28
6 06:18 06:43 06:43
7 07:33
8 08:03 08:03
9 09:28
10 10:08 10:03
11 11:18 11:33 11:33
12
13 13:28 13:18 13:28
14
15 15:03 15:03 15:03
16
17 17:08 17:23 17:08
18 18:58 18:58 18:58