Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΠΕΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:33 05:33 05:33
6 06:43 06:48 06:48
7 07:58
8 08:08 08:08
9
10 10:08 10:13 10:08
11 11:38 11:38 11:38
12
13 13:38 13:23 13:33
14
15 15:03 15:08 15:08
16
17 17:13 17:28 17:13
18
19 19:03 19:03 19:03