Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:21)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:41 05:41 05:41
6 06:51 06:56 06:56
7
8 08:06 08:16 08:16
9
10 10:16 10:21 10:16
11 11:46 11:46 11:46
12
13 13:46 13:31 13:41
14
15 15:11 15:16 15:16
16
17 17:21 17:36 17:21
18
19 19:11 19:11 19:11