Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ (ΠΡΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ) (Χρόνος από αφετηρία: 01:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:27 06:47 06:47
7 07:37
8 08:52 08:02 08:02
9 09:22 09:22
10 10:47
11 11:27 11:22
12 12:37 12:52 12:52
13
14 14:47 14:37 14:47
15
16 16:22 16:22 16:22
17
18 18:27 18:42 18:27
19
20 20:17 20:17 20:17