Πρόγραμμα Στάσης

324 ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛΑΤ. ΑΡΓΥΡΑΣ ΣΕΛΗΝΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:18 07:58 07:13
8 08:48 08:23
9 09:33 09:43
10 10:23
11 11:28 11:18
12 12:13 12:58 12:38
13 13:43 13:58
14 14:28
15 15:13 15:58 15:18
16 16:43 16:38
17 17:28 17:58
18 18:13
19 19:13 19:38
20 20:03 20:38
21 21:28 21:03