Πρόγραμμα Στάσης

324 ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:39)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:29 07:24
8 08:09 08:59 08:34
9 09:44 09:54
10 10:34
11 11:39 11:29
12 12:24 12:49
13 13:09 13:54
14 14:39 14:09
15 15:24 15:29
16 16:09 16:54 16:49
17 17:39
18 18:24 18:09
19 19:24 19:49
20 20:14 20:49
21 21:39 21:14