Πρόγραμμα Στάσης

324 ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΛ.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:52)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:42 07:37
8 08:22 08:47
9 09:12 09:57
10 10:47 10:07
11 11:52 11:42
12 12:37
13 13:22 13:02
14 14:07 14:52 14:22
15 15:37 15:42
16 16:22
17 17:07 17:52 17:02
18 18:37 18:22
19 19:37
20 20:27 20:02
21 21:02 21:52 21:27