Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΦΕΤΗΡΙΑ 326 (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:10 06:50
7 07:10
8 08:10 08:05
9 09:10 09:30
10 10:30 10:45
11 11:30 11:55
12 12:40
13 13:40 13:05
14 14:40 14:15
15 15:40 15:30
16 16:40 16:55
17
18 18:00 18:15
19 19:00 19:25
20 20:00 20:35