Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΞΗΡΟΤΥΡΙ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:17 06:57
7 07:17
8 08:17 08:12
9 09:17 09:37
10 10:37 10:52
11 11:37
12 12:47 12:02
13 13:47 13:12
14 14:47 14:22
15 15:47 15:37
16 16:47
17 17:02
18 18:07 18:22
19 19:07 19:32
20 20:07 20:42