Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:18 06:58
7 07:18
8 08:18 08:13
9 09:18 09:38
10 10:38 10:53
11 11:38
12 12:48 12:03
13 13:48 13:13
14 14:48 14:23
15 15:48 15:38
16 16:48
17 17:03
18 18:08 18:23
19 19:08 19:33
20 20:08 20:43