Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΟΥΡΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:24
7 07:24 07:04
8 08:24 08:19
9 09:24 09:44
10 10:44 10:59
11 11:44
12 12:54 12:09
13 13:54 13:19
14 14:54 14:29
15 15:54 15:44
16 16:54
17 17:09
18 18:14 18:29
19 19:14 19:39
20 20:14 20:49