Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΧΡΙΣΤΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:40
7 07:40 07:20
8 08:40 08:35
9 09:40
10 10:00
11 11:00 11:15
12 12:00 12:25
13 13:10 13:35
14 14:10 14:45
15 15:10
16 16:10 16:00
17 17:10 17:25
18 18:30 18:45
19 19:30 19:55
20 20:30
21 21:05