Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΑΝΑΓΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:31)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:41
7 07:41 07:21
8 08:41 08:36
9 09:41
10 10:01
11 11:01 11:16
12 12:01 12:26
13 13:11 13:36
14 14:11 14:46
15 15:11
16 16:11 16:01
17 17:11 17:26
18 18:31 18:46
19 19:31 19:56
20 20:31
21 21:06