Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:35)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:45
7 07:45 07:25
8 08:45 08:40
9 09:45
10 10:05
11 11:05 11:20
12 12:05 12:30
13 13:15 13:40
14 14:15 14:50
15 15:15
16 16:15 16:05
17 17:15 17:30
18 18:35 18:50
19 19:35
20 20:35 20:00
21 21:10