Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛΑΤΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:42
7 07:42 07:22
8 08:42 08:37
9 09:42
10 10:02
11 11:02 11:17
12 12:02 12:27
13 13:12 13:37
14 14:12 14:47
15 15:12
16 16:12 16:02
17 17:12 17:27
18 18:32 18:47
19 19:32 19:57
20 20:32
21 21:07