Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΥΡΩΡΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:44)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:54
7 07:54 07:34
8 08:54 08:49
9 09:54
10 10:14
11 11:14 11:29
12 12:14 12:39
13 13:24 13:49
14 14:24 14:59
15 15:24
16 16:24 16:14
17 17:24 17:39
18 18:44 18:59
19 19:44
20 20:44 20:09
21 21:19