Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΥΡΩΡΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 01:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:28
8 08:28 08:08
9 09:28 09:23
10 10:28 10:48
11 11:48
12 12:48 12:03
13 13:58 13:13
14 14:58 14:23
15 15:58 15:33
16 16:58 16:48
17 17:58
18 18:13
19 19:18 19:33
20 20:18 20:43
21 21:18 21:53