Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:27
8 08:27 08:07
9 09:27 09:22
10 10:27 10:47
11 11:47
12 12:47 12:02
13 13:57 13:12
14 14:57 14:22
15 15:57 15:32
16 16:57 16:47
17 17:57
18 18:12
19 19:17 19:32
20 20:17 20:42
21 21:17 21:52