Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΗΠΕΔΟ (Χρόνος από αφετηρία: 01:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:33
8 08:33 08:13
9 09:33 09:28
10 10:33 10:53
11 11:53
12 12:53 12:08
13 13:18
14 14:03 14:28
15 15:03 15:38
16 16:03 16:53
17 17:03
18 18:03 18:18
19 19:23 19:38
20 20:23 20:48
21 21:23 21:58