Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΟΥΡΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:34
8 08:34 08:14
9 09:34 09:29
10 10:34 10:54
11 11:54
12 12:54 12:09
13 13:19
14 14:04 14:29
15 15:04 15:39
16 16:04 16:54
17 17:04
18 18:04 18:19
19 19:24 19:39
20 20:24 20:49
21 21:24 21:59