Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:28)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:38
8 08:38 08:18
9 09:38 09:33
10 10:38 10:58
11 11:58
12 12:58 12:13
13 13:23
14 14:08 14:33
15 15:08 15:43
16 16:08 16:58
17 17:08
18 18:08 18:23
19 19:28 19:43
20 20:28 20:53
21 21:28
22 22:03