Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ (Χρόνος από αφετηρία: 01:33)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:43
8 08:43 08:23
9 09:43 09:38
10 10:43
11 11:03
12 12:03 12:18
13 13:03 13:28
14 14:13 14:38
15 15:13 15:48
16 16:13
17 17:13 17:03
18 18:13 18:28
19 19:33 19:48
20 20:33 20:58
21 21:33
22 22:08