Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΞΗΡΟΤΥΡΙ (Χρόνος από αφετηρία: 01:34)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:44
8 08:44 08:24
9 09:44 09:39
10 10:44
11 11:04
12 12:04 12:19
13 13:04 13:29
14 14:14 14:39
15 15:14 15:49
16 16:14
17 17:14 17:04
18 18:14 18:29
19 19:34 19:49
20 20:34 20:59
21 21:34
22 22:09