Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (Χρόνος από αφετηρία: 01:19)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:29
8 08:29 08:09
9 09:29 09:24
10 10:29 10:49
11 11:49
12 12:49 12:04
13 13:59 13:14
14 14:59 14:24
15 15:59 15:34
16 16:59 16:49
17 17:59
18 18:14
19 19:19 19:34
20 20:19 20:44
21 21:19 21:54