Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:22)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:32
8 08:32 08:12
9 09:32 09:27
10 10:32 10:52
11 11:52
12 12:52 12:07
13 13:17
14 14:02 14:27
15 15:02 15:37
16 16:02 16:52
17 17:02
18 18:02 18:17
19 19:22 19:37
20 20:22 20:47
21 21:22 21:57