Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΤΡΟΦΗ (Χρόνος από αφετηρία: 01:21)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:31
8 08:31 08:11
9 09:31 09:26
10 10:31 10:51
11 11:51
12 12:51 12:06
13 13:16
14 14:01 14:26
15 15:01 15:36
16 16:01 16:51
17 17:01
18 18:01 18:16
19 19:21 19:36
20 20:21 20:46
21 21:21 21:56