Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:38)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:48
7 07:48 07:28
8 08:48 08:43
9 09:48
10 10:08
11 11:08 11:23
12 12:08 12:33
13 13:18 13:43
14 14:18 14:53
15 15:18
16 16:18 16:08
17 17:18 17:33
18 18:38 18:53
19 19:38
20 20:38 20:03
21 21:13