Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΕΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:41)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:51
7 07:51 07:31
8 08:51 08:46
9 09:51
10 10:11
11 11:11 11:26
12 12:11 12:36
13 13:21 13:46
14 14:21 14:56
15 15:21
16 16:21 16:11
17 17:21 17:36
18 18:41 18:56
19 19:41
20 20:41 20:06
21 21:16