Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΕΚΡΟΠΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:34)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:44
7 07:44 07:24
8 08:44 08:39
9 09:44
10 10:04
11 11:04 11:19
12 12:04 12:29
13 13:14 13:39
14 14:14 14:49
15 15:14
16 16:14 16:04
17 17:14 17:29
18 18:34 18:49
19 19:34 19:59
20 20:34
21 21:09