Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΑΒΑΛΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:16 06:56
7 07:16
8 08:16 08:11
9 09:16 09:36
10 10:36 10:51
11 11:36
12 12:46 12:01
13 13:46 13:11
14 14:46 14:21
15 15:46 15:36
16 16:46
17 17:01
18 18:06 18:21
19 19:06 19:31
20 20:06 20:41