Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:38)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:48
8 08:48 08:28
9 09:48 09:43
10 10:48
11 11:08
12 12:08 12:23
13 13:08 13:33
14 14:18 14:43
15 15:18 15:53
16 16:18
17 17:18 17:08
18 18:18 18:33
19 19:38 19:53
20 20:38
21 21:38 21:03
22 22:13