Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΥΤΩΡΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:15 06:55
7 07:15
8 08:15 08:10
9 09:15 09:35
10 10:35 10:50
11 11:35
12 12:45 12:00
13 13:45 13:10
14 14:45 14:20
15 15:45 15:35
16 16:45
17 17:00
18 18:05 18:20
19 19:05 19:30
20 20:05 20:40