Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΥΤΩΡΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 01:36)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:46
8 08:46 08:26
9 09:46 09:41
10 10:46
11 11:06
12 12:06 12:21
13 13:06 13:31
14 14:16 14:41
15 15:16 15:51
16 16:16
17 17:16 17:06
18 18:16 18:31
19 19:36 19:51
20 20:36
21 21:36 21:01
22 22:11