Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:39)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:49
8 08:49 08:29
9 09:49 09:44
10 10:49
11 11:09
12 12:09 12:24
13 13:09 13:34
14 14:19 14:44
15 15:19 15:54
16 16:19
17 17:19 17:09
18 18:19 18:34
19 19:39 19:54
20 20:39
21 21:39 21:04
22 22:14