Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:43)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:53
8 08:53 08:33
9 09:53 09:48
10 10:53
11 11:13
12 12:13 12:28
13 13:13 13:38
14 14:23 14:48
15 15:23 15:58
16 16:23
17 17:23 17:13
18 18:23 18:38
19 19:43 19:58
20 20:43
21 21:43 21:08
22 22:18