Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΠΟΣΠΟΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:45)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:55
7 07:55 07:35
8 08:55 08:50
9 09:55
10 10:15
11 11:15 11:30
12 12:15 12:40
13 13:25 13:50
14 14:25
15 15:25 15:00
16 16:25 16:15
17 17:25 17:40
18 18:45
19 19:45 19:00
20 20:45 20:10
21 21:20