Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:46)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:56
7 07:56 07:36
8 08:56 08:51
9 09:56
10 10:16
11 11:16 11:31
12 12:16 12:41
13 13:26 13:51
14 14:26
15 15:26 15:01
16 16:26 16:16
17 17:26 17:41
18 18:46
19 19:46 19:01
20 20:46 20:11
21 21:21