Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΙΟΥΡΓΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:48)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
6 06:58
7 07:58 07:38
8 08:58 08:53
9 09:58
10 10:18
11 11:18 11:33
12 12:18 12:43
13 13:28 13:53
14 14:28
15 15:28 15:03
16 16:28 16:18
17 17:28 17:43
18 18:48
19 19:48 19:03
20 20:48 20:13
21 21:23