Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:55)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:05 07:45
8 08:05
9 09:05 09:00
10 10:05 10:25
11 11:25 11:40
12 12:25 12:50
13 13:35
14 14:35 14:00
15 15:35 15:10
16 16:35 16:25
17 17:35 17:50
18 18:55
19 19:55 19:10
20 20:55 20:20
21 21:30