Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΧΑΡΟΥΛΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:56)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:06 07:46
8 08:06
9 09:06 09:01
10 10:06 10:26
11 11:26 11:41
12 12:26 12:51
13 13:36
14 14:36 14:01
15 15:36 15:11
16 16:36 16:26
17 17:36 17:51
18 18:56
19 19:56 19:11
20 20:56 20:21
21 21:31