Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΤΡΟΦΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:58)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:08 07:48
8 08:08
9 09:08 09:03
10 10:08 10:28
11 11:28 11:43
12 12:28 12:53
13 13:38
14 14:38 14:03
15 15:38 15:13
16 16:38 16:28
17 17:38 17:53
18 18:58
19 19:58 19:13
20 20:58 20:23
21 21:33