Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΧΑΡΟΥΛΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:59)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:09 07:49
8 08:09
9 09:09 09:04
10 10:09 10:29
11 11:29 11:44
12 12:29 12:54
13 13:39
14 14:39 14:04
15 15:39 15:14
16 16:39 16:29
17 17:39 17:54
18 18:59
19 19:59 19:14
20 20:59 20:24
21 21:34