Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:22
8 08:22 08:02
9 09:22 09:17
10 10:22 10:42
11 11:42 11:57
12 12:42
13 13:52 13:07
14 14:52 14:17
15 15:52 15:27
16 16:52 16:42
17 17:52
18 18:07
19 19:12 19:27
20 20:12 20:37
21 21:12 21:47