Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 01:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:26
8 08:26 08:06
9 09:26 09:21
10 10:26 10:46
11 11:46
12 12:46 12:01
13 13:56 13:11
14 14:56 14:21
15 15:56 15:31
16 16:56 16:46
17 17:56
18 18:11
19 19:16 19:31
20 20:16 20:41
21 21:16 21:51