Πρόγραμμα Στάσης

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΠΟΣΠΟΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 01:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:24
8 08:24 08:04
9 09:24 09:19
10 10:24 10:44
11 11:44 11:59
12 12:44
13 13:54 13:09
14 14:54 14:19
15 15:54 15:29
16 16:54 16:44
17 17:54
18 18:09
19 19:14 19:29
20 20:14 20:39
21 21:14 21:49