Πρόγραμμα Στάσης

405 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΟΥΣ)
ΗΦΑΙΣΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
5 05:521 05:521
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΟΥΣ).