Πρόγραμμα Στάσης

405 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΟΥΣ)
ΑΛΚΗΣΤΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
5 05:501 05:501
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΟΥΣ).