Πρόγραμμα Στάσης

405 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΟΥΣ)
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:11)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
5 05:461 05:461
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΟΥΣ).